Adatvédelmi nyilatkozat

A scoli.hu weboldal üzemeltetője Hutter Szabolcs.

A weboldalon keresztül személyes adatok gyűjtésére nem kerül sor. Weboldalunk célja elsősorban a tájékoztatás éppen ezért az érdeklődők személyes adatait nem gyűjtjük adatbázisban reklámok, hirdetések kiküldése érdekében.

Kapcsolattartásra csak az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek kérésére kerül sor, az ő hozzájárulásukkal. A kapcsolattartás során reklámanyagok kiküldésére nem kerül sor. Csak a kezelésekkel kapcsolatban felmerülő kérdések, kérések és problémák megvitatása történik. Adataikat az együttműködés lezárultával töröljük. A későbbiek során nem tároljuk vagy használjuk fel.

Az adatkezelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u 5, x/4
Az adatkezelő elérhetősége: 0670/2467796, hutter.szabolcs@gmail.com

Az adatgyűjtés célja: Az ügyfelek  vagy potenciális ügyfelek adataiknak rögzítésére csak az ő kérésükre kerül sor.  Kizárólag a kezelésekkel kapcsolatos kérdések, kérések és problémák megvitatása céljából történik a kapcsolattartás. A kapcsolat lezárultával az adatok törlésre kerülnek. Későbbi felhasználásukra nem kerül sor.

Az érintettek köre:  A szolgáltatásokat igénybe vevők illetve az az iránt érdeklődők.

A kezelt adatok köre: Az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek által megadott név, telefonszám vagy e-mail cím.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
Hutter Szabolcs egyéni vállalkozó

Az adatkezelés időtartama: A fennálló kapcsolat időtartama. A kapcsolat lezárultával az adatok törlésre kerülnek.

A honlapon történik automatikus adatrögzítés (cookiek, Google Analytics).

Az adatok kezeléséről az adatvédelmi nyilvántartásba vétel a NAIH felé megtörtént. Adatkezelési nyilvántartási szám:

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)